PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.  
(ADRENALINSKA AVANTURA NA PODRUČJU BANOVINIE) REFERENTNA OZNAKA: KK.08.2.1.10 -INAČICA 4   
LINK: EUROPSKI STRUKTURNI FONDOVI   LINK: EUROPSKA UNIJA

NAZIV PROJEKTA: ADRENALINSKA AVANTURA NA PODRUČJU BANOVINE (Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj)

NAZIV POZIVA: 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji

Sažetak projekta
Projektni prijedlog predstavlja ulaganje u turizam nabavom opreme za pokretanje projekta “ADRENALINSKA AVANTURA NA PODRUČJU BANOVINE” i to opreme za senzorički park kao i pripreme koje se rade za osobe sa posebnim potrebama, zatim postavljanje dvorca zmaj na napuhavanje, zorb lopti za bubble football i zorb lopti za spuštanje niz travu, nabava seta opreme za paintball, nabavka četiri quad vozila različite kubikaže. Sa 31.12.2017. obrt zapošljava 2 zaposlenika (vlasnica i 1 zaposlenik). Ulaganjem u turizam na lokaciji Nebojan obrt ulazi u novu fazu svoga djelovanja te želi ponuditi na području Grada Petrinje nove sadržaje koji će privući kako turiste tako i domaće izletnike željne dobre adrenalinske zabave. Ovim ulaganjem dolazi do porasta broja zaposlenih i obrt sada zapošljava dva djelatnika plus vlasnica što se tiče djelatnosti za rekreaciju i zabavu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta: podrška procesu jačanja gospodarskih aktivnosti i poboljšanje konkurentnosti poduzetnika na području Grada Petrinje razvojem obrta kao nositelja gospodarske aktivnosti te time doprinijeti ujednačenom regionalnom razvoju i gospodarskoj konkurentnosti Petrinje, SMŽ i NUTS II Kontinentalne regije Hrvatske.
Stavljanjem fokusa na razvoj turizma te umrežavanjem ključnih dionika usmjerenih na razvoj gospodarstva doprinijeti će se razvoju i konkurentnosti NUTS II Kontinentalna regija Hrvatska.
Indikatori općeg cilja biti će mjerljivi porastom primitaka obrta u usporedbi sa podacima iz 2017. Indikator neposrednog rezultata ulaganje od 487.375,00 kuna i zadržana 2 radna mjesta i otvorena nova radna mjesta.

Specifični cilj projekta: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Indikator doprinosa rezultata biti će broj očuvanih radnih mjesta obrta (2) i povećanje zaposlenosti.

Ostali očekivani rezultati projekta:
– stvaranje ekonomske održivosti projekta kroz stvaranje uvjeta razvitka turizma; generiranje širih efekata na gospodarstvo regije
– racionalno korištenje resursa (prostor, energija, infrastruktura)
– bolja iskorištenost povoljnog prometnog položaja
– ojačana poduzetnička svijest
– povećanje prihoda od djelatnosti

Očekivani rezultati projekta su: očuvanje radnih mjesta, povećanje zaposlenosti kroz neto otvorena radna mjesta vezana za pokretanje turističke djelatnosti, povećani prihod od prodaje, ostvarenje investicije u obliku udjela privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva). Planirana realizacija projekta ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti: opremu, kupnju radnih vozila specijaliziranih isključivo za adrenalinski sport, edukaciju te programom propisane aktivnosti: osiguravanje promidžbe i vidljivosti projekta te upravljanje projektom i administracija. 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 437.375,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 371.768,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1. svibnja 2018. do 1. kolovoza 2020.

 Kontakt osoba za više informacija:

Osoba za komunikaciju: Ivančica Kudlek

Kontakt adresa elektroničke pošte: capricciacentar@gmail.com

Kontakt broj: +385 95 8268281

Dodatne informacije o programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Izrada web stranice sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.