PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ.  
(ADRENALINSKA AVANTURA NA PODRUČJU BANOVINE) REFERENTNA OZNAKA: KK.08.2.1.10 -INAČICA 4   
LINK: EUROPSKI STRUKTURNI FONDOVI   LINK: EUROPSKA UNIJA

EU projekt 2

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

Adrenalinska avantura na Banovini – Ulaganje u poslovanje

Broj ugovora:

KK.08.2.1.16.0042

Partnera na projektu nema

Kratki opis projekta:

Projektni prijedlog predstavlja ulaganje u poslovanje. Nabavom quad vozila i malčera za quad vozilo, hidromasažnog bazena, saune i kupole za bazen povećali bi se kapaciteti u turizmu na lokaciji Nebojan, gdje obrt nudi na području Grada Petrinje nove turističke sadržaje koji će privući kako turiste tako i domaće izletnike željne dobre adrenalinske zabave. Ulaganjem se želi ojačati konkurentnost stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj usluga, održavanjem zaposlenosti, povećanjem dodane vrijednosti, prodaje usluga na inozemnom i domaćem tržištu, temeljem usvajanja novih rješenja.

Ciljevi i očekivani rezultate projekta:

Ciljevi projekta:

Doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva ulaganjem u turizam i 2. Povećati konkurentnost poduzeća ulaganjem turizam i povećanjem opsega poslovanja. Provedbom projekta osigurati će se zadržavanje razine zaposlenosti (5 osoba) i otvaranje jednog novog radnog mjesta što će imati dugoročan pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu, i pozitivno utjecati na gospodarsku aktivnost grada Petrinje.

Predviđeni rezultati koji će biti vidljivi neposredno po završetku projekta kao i očekivani dugoročni učinci na poslovanje poduzeća po završetku projekta u razdoblju od 3 godine, kao direktnu posljedicu provedbe predloženog projekta su: broj zadržanih radnih mjesta 5,jedno novootvoreno radno mjesto povećanje primitka, 15% smanjenje troškova 10%

Dugoročni plan ulaganja obrta je ulaganje u turizam i razvoj turizma u naselju Nebojan.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu 41.665,27 eura / 313.927,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Osoba za komunikaciju:

Ivančica Kudlek

Kontakt adresa elektroničke pošte:

capricciacentar@gmail.com

Kontakt broj:

+385 95 8268281

Dodatne informacije o programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Izrada web stranice sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.